Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Архивска грађа

 

Архивска грађа  је писани, цртани, штампани, фотографисани, филмовани, тонографисани изворни или репродуковани материјал од посебног значаја за историју, културу и друге друштвене потребе, који је настао радом државних органа и организација, друштвено-политичких организација и њихових органа, грађанских правних лица и појединаца, без обзира гдје је и када настао и да ли се налази у установама заштите или ван њих.

Статистичка област:
Култура и умјетност