Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Архивски фонд

 

Архивски фонд  је цјелина архивске грађе настала радом правног лица или лица које има своjство самосталног правног субјекта.

Статистичка област:
Култура и умјетност