Потрошња домаћинстава

 

 

 

Анкета о потрошњи домаћинстава у Републици Српској је спроведена 2004, 2007. и 2011. године, у складу са методолошким препорукама Европске уније и међународним стандардима, чиме се обезбједила међународна упоредивост података.

 

Анкетом се од домаћинстава прикупљају подаци о издацима за потрошњу, потрошњи из властите производње, приходима, као и подаци о важнијим показатељима животног стандарда, те подаци о основним демографским, економским и социјалним карактеристикама домаћинстава. Прикупљени подаци омогућују да се оцијени ниво сиромаштва у Републици Српској, састав сиромашних и угроженост појединих категорија становништва.