Саопштења

 

 

 

 

Тромјесечни бруто домаћи производ, четврто тромјесечје 2021.
          Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у четвртом тромјесечју 2021. године, у односу на четврто тромјесечје 2020. године, износио је 6,9%. Посматрано по подручјима класификације дјелатности више
 
Тромјесечни бруто домаћи производ, треће тромјесечје 2021.
          Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у трећем тромјесечју 2021. године, у односу на треће тромјесечје 2020. године, износио је 6,1%. Посматрано по подручјима класификације дјелатности више
 
Бруто домаћи производ по производном приступу, 2020.
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2019. и 2020. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више
 
страна 1 од 30 сљедећа