Саопштења

 

 

 

 

Бруто домаћи производ по производном приступу, 2023. (претходни подаци)
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2022. и 2023. годину. Обрачун је урађен производним више
 
Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2023. (претходни подаци)
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2022. и 2023. години. Обрачун је заснован на више
 
Тромјесечни бруто домаћи производ, прво тромјесечје 2024.
          Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у првом тромјесечју 2024. године, у односу на прво тромјесечје 2023. године, износио је 2,9%. Посматрано по подручјима класификације дјелатности више
 
страна 1 од 37 сљедећа