Саопштења

 

 

 

 

Тромјесечни бруто домаћи производ, четврто тромјесечје 2022.
          Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у четвртом тромјесечју 2022. године, у односу на четврто тромјесечје 2021. године, износио је 1,8%. Посматрано по подручјима класификације дјелатности више
 
Тромјесечни бруто домаћи производ, треће тромјесечје 2022.
          Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у трећем тромјесечју 2022. године, у односу на треће тромјесечје 2021. године, износио је 2,8%. Посматрано по подручјима класификације дјелатности више
 
Бруто домаћи производ по производном приступу, 2021.
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2020. и 2021. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више
 
страна 1 од 33 сљедећа