Саопштења
Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2020.
            У овом Саопштењу објављују се процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) у текућим цијенама и цијенама претходне године за 2019. и 2020. годину, као више
 
Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2020.
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2019. и 2020. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског више
 
Бруто домаћи производ, 2000-2020.
            У овом саопштењу (у пратећем ексел фајлу) објављује се расположива серија података о бруто домаћем производу (БДП) и основним агрегатима националних рачуна за Републику Српску, више
 
претходна страна 2 од 30 сљедећа