Информационо друштво

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО:

 

 

УПОТРЕБА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Статистика информационо-комуникационих технологија заснива се на резултатима истраживања о  употреби:

 

- Информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно,

- Информационо-комуникационих технологија у предузећима и финансијским институцијама.

 

Оба истраживања спроведена су у референтној  2014. години и заснована су на ЕУ регулативи  (Regulation (EC), No. 1006/2009, of the European Parliament and of the Council).

 

Циљ истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија јесте да се добију подаци о заступљености и употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и предузећима на подручју Републике Српске.