Квалитет у статистици
Методолошке смјернице за израду извјештаја о квалитету, 2017.
     Квалитет у контексту производње и дисеминације статистике подразумијева обавезу произвођача званичне статистике да извјештавају о квалитету статистичких процеса и производа. На основу Приручника за извјештаје о квалитету Статистичке институције Европске уније, Еуростата, из 2009. године (ЕSS више
 
Анкета о задовољству корисника, 2014.
      Корисничка оријентација и преданост квалитету су вриједности којима се Завод свакодневно води у провођењу своје мисије пружања поузданих, квалитетних, разумљивих, правовремених и међународно упоредивих статистичких података који задовољавају потребе доносилаца одлука, истраживача и осталих домаћих и више
 
Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику Републике Српске – самооцјена и будуће активности
     У намјери да изрази своју чврсту опредјељеност за предузимање свих потребних мјера и активности на путу ка постизању пуне усклађености са Кодексом праксе европске статистике као и усклађености на пољу примјене система управљања укупним квалитетом, Завод је припремио више
 
претходна страна 2 од 3 сљедећа