Спољна трговина

 

 

 

СТАТИСТИКА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ:

 

 

РОБНА РАЗМЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ (KM, €, $)

 

 

 

 

ИНДЕКСИ ИЗВОЗНИХ И УВОЗНИХ ЦИЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Статистика спољне трговине прати робну размјену Републике Српске са иностранством. Подаци се обухватају према систему специјалне трговине у складу са европским стандардима. Статистика спољне трговине обухвата сав промет робе која се извози из Републике Српске и која се увози у Републику Српску. 

 

Извор података за статистику спољне трговине је царински документ, Јединствена царинска исправа о увозу и извозу робе (ЈЦИ). Подаци се прикупљају на мјесечној основи, а објављују на мјесечном, кварталним и годишњем нивоу.