Област Планирани датум објављивања Референтни период Наслов Тип публикације Периодика Field Planned date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Спољна трговина 22.01.2024. децембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 22.01.2024. December 2023 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 29.01.2024. децембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 29.01.2024. December 2023 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 29.01.2024. децембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 29.01.2024. December 2023 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 22.02.2024. јануар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 22.02.2024. January 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.02.2024. јануар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.02.2024. January 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.02.2024. јануар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.02.2024. January 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 11.03.2024. четврто тромјесечје 2023. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци) саопштење тромјесечно External trade 11.03.2024. Fourth quarter 2023 Export and import price indices of Republika Srpska (preliminary data) release quarterly
Спољна трговина 22.03.2024. фебруар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 22.03.2024. February 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.03.2024. фебруар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.03.2024. February 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.03.2024. фебруар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.03.2024. February 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 22.04.2024. март 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 22.04.2024. March 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 29.04.2024. март 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 29.04.2024. March 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 29.04.2024. март 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 29.04.2024. March 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 22.05.2024. април 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 22.05.2024. April 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.05.2024. април 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.05.2024. April 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.05.2024. април 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.05.2024. April 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 10.06.2024. прво тромјесечје 2024. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци) саопштење тромјесечно External trade 10.06.2024. First quarter 2024 Export and import price indices of Republika Srpska (preliminary data) release quarterly
Спољна трговина 24.06.2024. мај 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 24.06.2024. May 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.06.2024. мај 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.06.2024. May 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.06.2024. мај 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.06.2024. May 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 22.07.2024. јун 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 22.07.2024. June 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 29.07.2024. јун 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 29.07.2024. June 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 29.07.2024. јун 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 29.07.2024. June 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 05.08.2024. 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€) саопштење годишње External trade 05.08.2024. 2023 External trade of Republika Srpska (€) release annual
Спољна трговина 05.08.2024. 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM) саопштење годишње External trade 05.08.2024. 2023 External trade of Republika Srpska (KM) release annual
Спољна трговина 05.08.2024. 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($) саопштење годишње External trade 05.08.2024. 2023 External trade of Republika Srpska ($) release annual
Спољна трговина 22.08.2024. јул 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 22.08.2024. July 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.08.2024. јул 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.08.2024. July 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.08.2024. јул 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.08.2024. July 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 05.09.2024. 2023. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске саопштење годишње External trade 05.09.2024. 2023 Export and import price indices of Republika Srpska release annual
Спољна трговина 10.09.2024. друго тромјесечје 2024. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци) саопштење тромјесечно External trade 10.09.2024. Second quarter 2024 Export and import price indices of Republika Srpska (preliminary data) release quarterly
Спољна трговина 23.09.2024. август 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 23.09.2024. August 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 30.09.2024. август 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 30.09.2024. August 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 30.09.2024. август 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 30.09.2024. August 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 30.09.2024. 2023. БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2024. БИЛТЕН годишње External trade 30.09.2024. 2023 BULLETIN - EXTERNAL TRADE, 2024 BULLETIN annual
Спољна трговина 22.10.2024. септембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 22.10.2024. September 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.10.2024. септембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.10.2024. September 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.10.2024. септембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.10.2024. September 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 22.11.2024. октобар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 22.11.2024. October 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.11.2024. октобар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.11.2024. October 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 28.11.2024. октобар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 28.11.2024. October 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 10.12.2024. треће тромјесечје 2024. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, (претходни подаци) саопштење тромјесечно External trade 10.12.2024. Third quarter 2024 Export and import price indices of Republika Srpska, (preliminary data) release quarterly
Спољна трговина 23.12.2024. новембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 23.12.2024. November 2024 External trade of Republika Srpska (KM), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 30.12.2024. новембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 30.12.2024. November 2024 External trade of Republika Srpska (€), (preliminary data) release monthly
Спољна трговина 30.12.2024. новембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци) саопштење мјесечно External trade 30.12.2024. November 2024 External trade of Republika Srpska ($), (preliminary data) release monthly