Наука, технологија и иновације

 

 

 

СТАТИСТИКА НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНОВАЦИЈА:

 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

 

 

 

 

БУЏЕТСКА ИЗДВАЈАЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

 

 

 

 

ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Статистиком науке, технологије и иновација обухваћени су пословни субјекти у Републици Српској који обављају дјелатност истраживања и развоја, без обзира да ли им је то основна или споредна дјелатност. Овом активношћу прикупљају се подаци о запосленима на пословима истраживања и развоја, бруто домаћим издацима за истраживање и развој, изворима утрошених средстава, вриједности и броју истраживачко-развојних радова.