Област Планирани датум објављивања Референтни период Наслов Тип публикације Периодика Field Planned date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Наука, технологија и иновације 01.08.2024. 2023-2024. Буџетска издвајања за истраживање и развој саопштење годишње Science, technology and innovation 01.08.2024. 2023-2024 Government budget aprpriations or outlays for R&D release biennial
Наука, технологија и иновације 01.11.2024. 2023. Истраживање и развој саопштење годишње Science, technology and innovation 01.11.2024. 2023 Research and development release annual