Енергетика

 

 

 

 

СТАТИСТИКА ЕНЕРГЕТИКЕ:

 

 

БИЛАНС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

 

 

 

БИЛАНС ТОПЛОТНЕ ЕНEРГИЈЕ

 

 

 

 

БИЛАНС УГЉА

 

 

 

 

БИЛАНС ПРИРОДНОГ ГАСА

 

 

 

 

БИЛАНС НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Енергетска статистика обухвата редовне активности које се односе на израду годишњих енергетских биланса. Биланси се раде у текућој години за претходну годину. За сваки енергент дати су подаци у природној јединици мјере. Енергетски биланс представља приказ енергетских токова свих облика енергије и његова израда подразумијева прикупљање података о производњи, залихама, увозу, извозу, трансформацији и потрошњи енергије према секторима потрошње.

 

Методологија за израду енергетских биланса, дефинисање и груписање енергената и видова енергије, као и статистичка терминологија, усклађени су са стандардима IEA/OECD/EUROSTAT.

 

 

У 2015. години, на подручју Републике Српске и БиХ, спроведена је Анкета о потрошњи енергије у домаћинствима - АПЕД 2015. Главни циљ ове Анкете је добијање статистичких података о крајњој потрошњи енергената у домаћинствима са посебним нагласком на коришћење обновљивих извора енергије.