Област Планирани датум објављивања Референтни период Наслов Тип публикације Периодика Field Planned date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Енергетика 21.10.2024. 2023. Биланс топлотне енергије саопштење годишње Energy 21.10.2024. 2023 Balance of heat release annual
Енергетика 21.10.2024. 2023. Биланс угља саопштење годишње Energy 21.10.2024. 2023 Balance of coal release annual
Енергетика 21.10.2024. 2023. Биланс електричне енергије саопштење годишње Energy 21.10.2024. 2023 Balance of electricity release annual
Енергетика 21.10.2024. 2023. Биланс биогаса саопштење годишње Energy 21.10.2024. 2023 Balance of biogas release annual
Енергетика 21.10.2024. 2023. Биланс природног гаса саопштење годишње Energy 21.10.2024. 2023 Balance of natural gas release annual
Енергетика 02.12.2024. 2023. Биланс нафте  саопштење годишње Energy 02.12.2024. 2023 Balance of oil  release annual
Енергетика 25.12.2024. 2023. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2024. БИЛТЕН годишње Energy 25.12.2024. 2023 BULLETIN - ENERGY BALANCES, 2024 BULLETIN annual