Саопштења

 

 

 

АРХИВА САОПШТЕЊА

Архива саопштења

 

 

 

   

Анкета о радној снази, 2019. (претходни подаци)
            Подаци објављени у овом Саопштењу су претходни подаци, добијени на основу проведене Анкете о радној снази (АРС 2019). Методолошке поставке Анкете засноване су на препорукама више
 
Анкета о радној снази, 2018. (претходни подаци)
            Подаци објављени у овом Саопштењу су претходни подаци, добијени на основу спроведене Анкете о радној снази (АРС 2018).   Методолошке поставке Анкете више
 
Анкета о радној снази, 2017. (претходни подаци)
            Подаци објављени у овом Саопштењу су претходни подаци, добијени на основу спроведене Анкете о радној снази (АРС 2017).   Методолошке поставке Анкете засноване више
 
страна 1 од 3 сљедећа