Саопштења
Анкета о радној снази, 2016. (претходни подаци)
            Подаци објављени у овом Саопштењу су претходни подаци, добијени на основу спроведене Анкете о радној снази (АРС 2016).   Методолошке поставке Анкете засноване су више
 
Анкета о радној снази, 2015. (претходни подаци)
            Подаци објављени у овом Саопштењу су претходни подаци, добијени на основу спроведене Анкете о радној снази (АРС 2015).   Методолошке поставке Анкете засноване више
 
Анкета о радној снази, 2014. (претходни подаци)
            Подаци објављени у овом Саопштењу су претходни подаци, добијени на основу спроведене Анкете о радној снази (АРС 2014).   Методолошке поставке Анкете су засноване више
 
претходна страна 2 од 3 сљедећа