Билтени пољопривреде и рибарства

 

 

 

Статистички билтени пољопривреде дају свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области Статистике пољопривреде и као такави представаљају поуздан извор података за све кориснике. Објављени подаци  резултат су редовних статистичких активности које се спроводе по одговарајућој методологији у складу са Законом о статистици Републике Српске и Статистичким програмом Републичког Завода за статистику Републике Српске.

 

Билтени садрже методолошка објашњења која се односе на изворе и методе прикупљања података, те на обухват, упоредивост и дефиниције појединих обиљежја. Дају табеле са детаљним статистичким подацима према различитим модалитетима и обиљежјима из области ратарства, воћарства и виноградарства, те графички приказ важнијих података. Статистички подаци приказани су за ниво Републике Српске.

 

БИЛТЕН - ПОЉОПРИВРЕДА, 2020.
      више
 
БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 2019.
  Статистички билтен „Економски рачуни и цијене за пољопривреду" редовна је годишња публикација у којој Републички завод за статистику објављује податке о пољопривредној производњи, улагањима у пољопривреду, цијенама и индексима цијена пољопривредних производа и средстава која се користе у више
 
БИЛТЕН - ПОЉОПРИВРЕДА, 2019.
      више
 
страна 1 од 6 сљедећа