Дистрибутивна трговина и остале услуге

 

 

 

Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, прво тромјесечје 2022.
Краткорочне пословне статистике               Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2022. године већи је за 4,6% у односу на четврто тромјесечје 2021. године.   више
 
Трговина на мало, април 2022.
            Укупан промет у трговини на мало у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 1,3%, а више
 
страна 1 од 1