Дистрибутивна трговина и остале услуге

 

 

 

Индекси произвођачких цијена услуга, IV тромјесечје 2022.
          Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у четвртом тромјесечју 2022. године у односу на базну (2015. годину) за 26,0%, док су произвођачке више
 
Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, четврто тромјесечје 2022.
Краткорочне пословне статистике             Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у четвртом тромјесечју 2022. године већи је за 3,1% у односу на треће тромјесечје 2022. године. Укупан календарски прилагођен више
 
страна 1 од 1