Пољопривреда и рибарство

 

 

 

 

 

 

19. мај 2021.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

 

Републички завод за статистику Републике Српске, од 2017. године обезбјеђује податке о биљној производњи и сточарству реализацијом анкетног истраживања под називом „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава".

Анкета се реализује на случајно одабраном репрезентативном узорку породичних пољопривредних газдинстава која се налазе на територији Републике Српске, а укључена су и сва газдинства правних лица и предузетника која одговарају дефинисаној циљаној популацији. Као оквир за избор узорка коришћен је „Адресар пољопривредних газдинстава", а подаци прикупљени кроз Анкету, након екстраполације, чине основу за праћење статистике пољопривреде у Републици Српској.

Спровођење Анкете, које је у складу је са препорукама и стандардима Евростата, у потпуности је замијенило досадашњу методологију прикупљања података о пољопривредној производњи породичних газдинстава која се заснивала на процјенама општинских службеника.

Промјене у методологији прикупљања података условиле су прекид у временским серијама, а подаци о биљној производњи и сточарству, прикупљени на два различита методолошка начина, нису међусобно упоредиви. Због тога је планирана ревизија (корекција) података о биљној производњи и сточарству за временски период до 2017. године.

Коначни и детаљни подаци о биљној производњи и сточарству за период од 2017. до 2020. године публиковани су у оквиру базе података на веб-сајту Завода, у фолдеру Пољопривреда/Биљна производња/Биљна производња на основу анкете ГИПГ-а и у фолдеру Пољопривреда/Статистика сточарства.

 

 

 

СТАТИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РИБАРСТВА:

 

 

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

 

 

 

 

СТОЧНА ПРОИЗВОДЊА

 

 

 

 

РИБАРСТВО

 

 

 

 

ЦИЈЕНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА