Основни структурни показатељи пословања страних подружница, 2022.

 

 

 

                                                  

 

У 2022. години у Републици Српској пословало је 287 страних подружница са 32 398 запослених лица. Укупан промет који су ова предузећа остварила износио је 7 милијарди КМ, док је додата вриједност по факторским трошковима достигла више од 1,8 милијарди КМ.


Број страних подружница у 2022. години, већи је за 28 предузећа у односу на претходну годину, док je број запослених лица већи за 6,1% или 1 856 лица.


Странe подружницe чиниле су 3,3% од укупног броја тржишно оријентисаних предузећа, односно предузећа обухваћених „Годишњим извјештајем структурних пословних статистика за 2022. годину" (СПС). У укупном броју страних подружница највише их је у подручјима Прерађивачка индустрија 35,5% и Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала 23,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ