БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2023/2024.

 

У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од радне 2019/2020. до радне 2023/2024. године.

 

Подаци су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из области предшколског образовања.

 

Билтен садржи неколико поглавља у којима се дају подаци о боравку дјеце и њиховом васпитању и образовању до поласка у школу.

 

 

   

 

 

Билтен                   


Табеле