Наставници средњих школа, почетак школске 2022/2023. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2022/2023. године у средњем образовању радило је 4 050 наставника. У односу на почетак школске 2021/2022. године број наставника се повећао за 3,1%. Представљено еквивалентом пуне запослености, број наставника је 2 721,7.


Са пуним радним временом радило је 62,2% наставника, а са непуним радним временом 37,8%. Од 4 050 наставника у средњeм образовању радиле су 2 542 жене, што чини 62,7%.

У старосној структури наставника, највећу групу чине наставници старости 30-45 година, што је 50,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ