БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2022.

 

Статистички билтен „Животна средина" је публикација Републичког завода за статистику која корисницима пружа увид у низ директних и индиректних података о стању животне средине у Републици Српској.

Подаци су подијељени у шест поглавља и представљени табеларно и графички.

 

 

    

 

ТАБЕЛЕ