ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2022. (друго, измијењено издање)

 

 

Ова публикација намијењена је широком кругу корисника и даје основне показатеље стања и промјена економског и друштвеног живота Републике Српске.За податке у табелама и графиконима испод којих није наведен извор података, извор представљају редовне статистичке активности које спроводи Републички завод за статистику.За табеле и графиконе који приказују податке прикупљене и обрађене од стране других овлашћених органа и организација, извор података је увијек наведен испод табеле, односно графикона.

 

 

ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2022.                                                                                                                   


табеле (ћирилица)


tabele (latinica)