Јавни водовод, 2021.

 

 

 

 

 

 

Јавни водоводи су у 2021. години захватили укупно 100 373 000 m³ воде, што је за 1,2% више него у 2020. години.


Из јавних водовода корисницима је у 2021. години испоручено укупно 59 708 000 m³ воде. Искључујући сопствену потрошњу и друге облике ненаплаћене овлашћене потрошње, укупнa количина испоручене воде већа је за 4,9 % у поређењу са претходном годином. Домаћинствима је уступљено 43 519 000 m³ или 4,7 % више воде него 2020. године. Укупни губици у водоводној мрежи износили су 41 351 000 m³ или 41,2 % од укупно захваћене воде.


У 2021. години дужина разводне мреже износи 7 658 km. Забиљежено је 279 982 водоводних прикључака, 32 уређаја за припрему воде за пиће, 30 таложника, 54 филтерa, 142 хлоринатора и 7 осталих уређаја.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ