Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, II тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у другом тромјесечју 2022. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 32,8%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 2,5%, а обим рада, исказан у тонским километрима већи је за 6,2%.

Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 9,6% у односу на исти период претходне године. Пређени километри аутобуса већи су за 18,9%, као и обим рада исказан у путничким километрима за 21,6%.

У градско-приградском саобраћају, у периоду април-јун 2022. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса већи је за 2,5%, a број превезених путника већи је за 9,7%.

У жељезничком саобраћају, у другом тромјесечју 2022. године, обим превезене робе је већи је за 10,3% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је 10,6%. Превезено је 60,0% више путника, а број остварених путничких километара већи је 62,9%.

Промет на аеродромима Републике Српске у другом тромјесечју 2022. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона већи је скоро три пута, док је број летова домаћих авиона мањи за 30,4%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан раст у односу на исти период претходне године и већи је скоро осам пута.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ