Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2021. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 10,8%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 10,3%, а обим рада, исказан у тонским километрима већи је за 11,8%.

Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 41,2% у односу на исти период претходне године. Пређени километри аутобуса већи су за 33,6%, као и обим рада исказан у путничким километрима за 42,2%.

У градско-приградском саобраћају, у периоду јул-септембар 2021. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса већи је за 10,4%, a број превезених путника већи је за 16,7%.

У жељезничком саобраћају, у трећем тромјесечју 2021. године, обим превезене робе већи је 29,5% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је 19,0%. Превезено је 14,3% више путника, а број остварених путничких километара већи је 11,8%.

Промет на аеродромима Републике Српске у трећем тромјесечју 2021. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона три пута је већи, док је број летова домаћих авиона већи за 45,6%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан раст у односу на исти период претходне године и већи је скоро једанаест пута.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ