Бруто домаћи производ по производном приступу, 2020.

 

 

 

 

 

 

У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2019. и 2020. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а заснован је на концепту Европског система рачуна из 2010. године (European System of Accounts - ESA 2010).

Сагласно ESA 2010 методологији, бруто производња и бруто додата вриједност су вредноване по основним цијенама које представљају износ који произвођач прима од купца за јединицу производа и услуге умањен за све порезе на производе и увећан за примљене субвенције на производе.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ