Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2021. године, у поређењу са трећим тромјесечјем 2020. године, мања је за 3,5%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 31,3%, док је на објектима нискоградње мања за 28,8%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2021. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 0,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 5,6%, док је на објектима нискоградње мања за 6,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ