Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2021. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2021. године, у поређењу са трећим тромјесечјем 2020. године, мања је за 0,2%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 4,2%, док је на објектима нискоградње мања за 3,3%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2021. године, у поређењу са претходним тромјесечјем већа је за 0,7%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 1,6%, док је на објектима високоградње мања за 0,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ