Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2021.

 

 

 

 

 

Резултати истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, спроведеног у 2021. години, показују да 76,3% домаћинстава има приступ интернету. Нешто више од половине домаћинстава (51,0%) користи један од типова мобилне широкопојасне интернет конекције.

 

Интернет је користило 80,3% лица, док је рачунар користило 57,6% лица. Коришћење интернета повећано је за 7,5%, а коришћење рачунара је смањено за 3,2% у односу на претходну годину.

 

Куповина/наручивање роба или услуга путем интернета у 2021. години биљежи раст од 8,5%.

 

ДОМАЋИНСТВА


Интернет прикључак има 76,3% домаћинстава. Разлике у броју домаћинстава са интернет прикључком, уколико посматрамо тип насеља, и даље постоје. У градском подручју интернет прикључак посједује 81,7% домаћинстава, а 72,6% домаћинстава у насељима осталог типа.

 

Када је у питању широкопојасни тип интернет конекције, у 2021. години фиксни широкопојасни приступ интернету користи 81,9%, а мобилни 51,0% домаћинстава.

 

ПОЈЕДИНЦИ

 

Посматрајући главни референтни период, 70,6% лица су свакодневни корисници рачунара, док је 91,5% лица свакодневно користило интернет. У 2021. години 20,7% лица старости 16-74 године на територији Републике Српске изјавилo je да никада ниje користилo рачунар, а 15,8% да никада ниje користилo интернет.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ