Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2021.

 

 

 

 

 

Подаци прикупљени овим истраживањем односе се на предузећа са сједиштем у Републици Српској и на њихову употребу информационо-комуникационе технологије у 2021. години.

 

Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологи-јама у предузећима, спроведеног у 2021. години, показују да 99,0% предузећа има приступ интернету, при чему 94,9% користи један од типова фиксне широкопојасне интернет конекције.

 

Преносиве уређаје који омогућавају мобилну интернет везу, својим запосленим за пословне потребе, обезбјеђује 62,0%  предузећа.

 

Веб-стрaницу има 55,6% предузећа, а cloud computing услуге плаћа само 8,4% предузећа.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ