Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, II тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у другом тромјесечју 2021. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 7,8%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 17,8%, а обим рада, исказан у тонским километрима, већи је за 15,5%.

 

Број превезених путника у друмском саобраћају већи је четири пута у односу на исти период претходне године. Пређени километри аутобуса, као и обим рада исказан у путничким  километрима, три пута су већи.

 

У градско-приградском саобраћају, у периоду април-јун 2021. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса три пута је већи, a број превезених путника већи је за 169,6%.

 

У жељезничком саобраћају, у другом тромјесечју 2021. године, обим превезене робе већи је 34,0% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је 20,5%. Превезено је 150,0% више путника, а број остварених путничких километара три пута је већи.

 

Промет на аеродромима Републике Српске у другом тромјесечју 2021. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона три пута је већи, док је број летова домаћих авиона већи за 71,1%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан раст у односу на исти период претходне године.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ