Тромјесечна саопштења Анкете о радној снази

 

 

 

 

 2020.                                                                                                                  

 

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје