Становништво, 2019. (процјена средином године)     1 142 495
Најчешће мушко име новорођенчета, 2019.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2019.               СОФИЈА

 

 Покривеност увоза извозом (%)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, октобар 2020.     1 494 КМ
Стопа инфлације, октобар 2020.   1,0%
Покривеност увоза извозом, јануар - октобар 2020. (претходни податак)
  75,4%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2019, ESA 2010
  11,25 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2019.   1 407 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2019. 906 КМ
Стопа инфлације, 2019.   0,3%

Ново

25.11.2020       
25.11.2020       
25.11.2020       
25.11.2020       
24.11.2020       
24.11.2020       
23.11.2020       
23.11.2020       
23.11.2020       
23.11.2020       
 
             
Статистички годишњак, 2019.  

Градови и општине

Републике Српске, 2019. 

Ово је Република Српска 2019.

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2019.