Становништво, 2019. (процјена средином године)     1 142 495
Најчешће мушко име новорођенчета, 2019.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2019.               СОФИЈА

 

 Покривеност увоза извозом (%)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, децембар 2020.     1 520 КМ
Стопа инфлације, децембар 2020.   -0,1%
Покривеност увоза извозом, јануар - децембар 2020. (претходни податак)
  75,7%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2019, ESA 2010
  11,25 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2019.   1 407 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2019. 906 КМ
Стопа инфлације, 2019.   0,3%

Ново

22.01.2021       
22.01.2021       
22.01.2021       
22.01.2021       
22.01.2021       
22.01.2021       
22.01.2021       
22.01.2021       
22.01.2021       
22.01.2021       
 
             
Статистички годишњак, 2020.  

Градови и општине

Републике Српске, 2020. 

Ово је Република Српска 2020.

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2019.