Становништво, 2018. (процјена средином године)     1 147 902
Најчешће мушко име новорођенчета, 2018.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2018.               СОФИЈА

 Индекси потрош. цијена, м/м-12

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, фебруар 2020.     1 485 КМ
Стопа инфлације, фебруар 2020.   0,1%
Покривеност увоза извозом, јануар - фебруар 2020. (претходни податак)
  77,7%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2018, ESA 2010
  10,68 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2019.   1 407 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2019. 906 КМ
Стопа инфлације, 2019.   0,3%

Ново

30.03.2020       
30.03.2020       
30.03.2020       
30.03.2020       
30.03.2020       
30.03.2020       
30.03.2020       
30.03.2020       
30.03.2020       
30.03.2020       
 

             
Ово је Република Српска 2019.
  Статистички годишњак, 2019.

Градови и општине

Републике Српске, 2019.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2019.