Становништво, 2019. (процјена средином године)     1 142 495
Најчешће мушко име новорођенчета, 2019.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2019.               СОФИЈА

 

 Десез. индекси инд. п. (∅2015=100)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, јул 2020.     1 482 КМ
Стопа инфлације, јул 2020.   -0,4%
Покривеност увоза извозом, јануар - јул 2020. (претходни податак)
  74,8%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2019, ESA 2010
  11,23 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2019.   1 407 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2019. 906 КМ
Стопа инфлације, 2019.   0,3%

Ново

15.09.2020       
15.09.2020       
10.09.2020       
10.09.2020       
10.09.2020       
07.09.2020       
01.09.2020       
01.09.2020       
01.09.2020       
01.09.2020       
 
             
Статистички годишњак, 2019.  

Градови и општине

Републике Српске, 2019. 

Ово је Република Српска 2019.

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2019.