Чланци који садрже tag '2014'
БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2020.
            У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2014-2018. годинe. Подаци су резултат више

Годишња саопштења информационог друштва
      ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО                                    више

Годишња саопштења статистике животне средине
      ГОДИШЊА САОПШТЕЊА СТАТИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       2018.                         више

страна 1 од 249 сљедећа