Чланци који садрже tag 'број'
Клање стоке и живине у кланицама, април 2020.
          Током априла 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године, смањен је број закланих грла свих врста домаћих животиња и то: говеда за 5,4%, живине више

Процјене становништва, 2013 - 2019.
            Након објављених резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Републички завод за статистику израдио је процјену броја становника од 2013. до више

Бројно стање стоке (претходни подаци)
          Пољопривредна газдинства у Републици Српској су, са стањем на дан 1. децембрa 2019. године, према претходним резултатима спроведеног анкетног истраживања, располагала са 39 хиљада коза, више

страна 1 од 377 сљедећа