Чланци који садрже tag 'саопштење'
Трошкови рада, 2020.
            У 2020. години просјечни мјесечни трошкови рада по запосленом износили су 1 667,65 КМ и у односу на 2016. годину већи су за 10,0%. Просјечни више

Цијене продатих нових станова, прво тромјесечје 2022.
            Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у првом тромјесечју 2022. године мањи је у односу на прво тромјесечје 2021. године зa 0,3% и више

Индекси произвођачких цијена у станоградњи, прво тромјесечје 2022.
            Произвођачке цијене у станоградњи у Републици Српској у првом тромјесечју 2022. године у поређењу са четвртим тромјесечјем 2021. године више су за 10,1%. Посматрано према више

страна 1 од 962 сљедећа