Чланци који садрже tag 'српске'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јул 2022. (претходни подаци)
          У периоду јануар - јул 2022. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 7 237 377 000 КМ, од чега се на извоз више

Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској, јул 2022.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени више

МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, јун 2022.
  Мјесечни статистички преглед свеобухватна је општа публикација која на једном мјесту даје серију најважнијих показатеља развоја Републике Српске, који више

страна 1 од 373 сљедећа