Чланци који садрже tag 'српске'
Анкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – трећи и четврти талас
  Три статистичке институције у БиХ, Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за статистику БиХ и Федерални завод за статистику, у периоду од 1. јула до 31. августа 2020. године спроводиће трећи и четврти талас анкетирања домаћинстава с циљем више

Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), мај 2020. (претходни подаци)
          У периоду јануар - мај 2020. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 1 694 443 000 USD, од чега се на извоз више

Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), мај 2020. (претходни подаци)
          У периоду јануар - мај 2020. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 1 545 514 000 ЕUR, од чега се на извоз више

страна 1 од 285 сљедећа