Чланци који садрже tag 'српске'
Просјечне потрошачке цијене, јануар 2020.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих више

Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јануар 2020. (претходни подаци)
          У јануару 2020. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 551 380 000 КМ, од чега се на извоз односило 250 796 000 више

Анкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – други талас
  Три статистичке институције у БиХ, Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за статистику БиХ и Федерални завод за статистику, у периоду од 17. фебруара до 9. марта 2020. године спроводиће други талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног више

страна 1 од 273 сљедећа