Чланци који садрже tag 'српске'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), септембар 2021. (претходни подаци)
          У периоду јануар - септембар 2021. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 4 379 979 000 USD, од чега се на извоз више

Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), септембар 2021. (претходни подаци)
          У периоду јануар - септембар 2021. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 4 379 979 000 USD, од чега се на извоз више

Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској, септембар 2021.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у више

страна 1 од 339 сљедећа