Чланци који садрже tag 'српске'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), април 2020. (претходни подаци)
          У периоду јануар - април 2020. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 1 246 609 000 ЕUR, од чега се на извоз више

Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), април 2020. (претходни подаци)
          У периоду јануар - април 2020. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 1 368 883 000 USD, од чега се на извоз више

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2020.
            ! С обзиром на новонасталу ситуацију изазвану ширењем вируса Ковид-19, многе извјештајне јединице нису биле у могућности доставити попуњене обрасце. С тим у више

претходна страна 2 од 282 сљедећа