Чланци који садрже tag 'српске'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), април 2023. (претходни подаци)
          У периоду јануар - април 2023. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 2 031 856 000 ЕUR, од чега се на извоз више

Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), април 2023. (претходни подаци)
          У периоду јануар - април 2023. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 2 189 600 000 USD, од чега се на извоз више

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2023.
            Количина робе превезене у првом тромјесечју 2023. године у односу на исти период претходне године мања је за 13,9%. У истом периоду, пређени пут теретних више

претходна страна 2 од 409 сљедећа