Чланци који садрже tag ''
THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2020
    The aim of this publication is to provide readers with main indicators of the situation and changes in the economic and social life of Republika Srpska, in a modern and brief manner.   више

THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2019
    The aim of this publication is to provide readers with main indicators of the situation and changes in the economic and social life of Republika Srpska, in a modern and brief manner.   Regular statistical activities више

БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2019.
БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2019.           Подаци објављени у овом Билтену су добијени на основу проведене Анкете о радној снази у 2017, 2018. и 2019. години.   Методолошке поставке Анкете су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада (International Labour Organization више

страна 1 од 6 сљедећа