Чланци који садрже tag 'производња'
Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, фебруар 2020.
          Производња шумских сортимената у фебруару 2020. године у односу на фебруар 2019. године већа је за 11,7%, а продаја шумских сортимената већа је за 20,2%. више

Индекси индустријске производње, фебруар 2020.
          Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2020. године, у поређењу са јануаром 2020. године, мања је за 6,1%. Укупна више

Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, фебруар 2020.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на више

страна 1 од 233 сљедећа