Чланци који садрже tag 'производња'
Индекси индустријске производње, јун 2022.
          Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јуну 2022. године, у поређењу са мајем 2022. године, мања је за 3,0%. Укупна календарски прилагођена индустријска производња више

Индекси производње у грађевинарству, друго тромјесечје 2022.
          Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2022. године, у поређењу са другим тромјесечјем 2021. године, мања је за 6,0%. Посматрано према врсти грађевинских више

Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, јун 2022.
          Производња шумских сортимената у јуну 2022. године у односу на јун 2021. године мања је за 11,8%, a продаја шумских сортимената за 9,5%. Производња шумских сортимената више

страна 1 од 315 сљедећа