Чланци који садрже tag 'производња'
Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јануар 2020.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јануару 2020. године у односу на децембар 2019. године у просјеку су остале непромијењене, а у односу на више

Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јануар 2020.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јануару 2020. године, у односу на децембар 2019. године, у просјеку су ниже за 0,1% и у односу више

Индекси производње у грађевинарству, четврто тромјесечје 2019.
          Укупна десезонирана производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2019. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 0,4%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом више

страна 1 од 231 сљедећа