Чланци који садрже tag 'производња'
Прикупљање млијека и производња млијечних производа, 2023.
          Током 2023. године мљекаре су прикупиле укупно 92 327 t сировог крављег млијека, што је за 3,6% већа количина у односу на количину млијека прикупљену током више

Бројно стање стоке и остварена сточарска производња, 2023. (претходни подаци)
          У Републици Српској, са стањем на дан 1. децембра 2023. године, у односу на стање истог дана 2022. године, укупан број живине већи је за 15,7% више

Индекси производње у грађевинарству, IV тромјесечје 2023.
          Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2023. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2022. године, мања је за 8,5%. Посматрано према врсти грађевинских више

страна 1 од 368 сљедећа