У Заводу мисија за додатно унапређење и развој статистике грађевинарства, 12. децембар 2022.