Свјетски стручњак за националне рачуне у посјети Заводу, 15. децембар 20121.