Резидентни твининг савјетник у посјети Заводу, 27. октобар 2021.