Састанак Генералног секретаријата Владе, АПИФ-а, Ланака и Завода, 1. март 2018.