Билтени индустрије

 

 

 

Статистички билтени индустрије дају свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области Статистике индустрије и као такави представаљају поуздан извор података за све кориснике. Објављени подаци резултат су редовних статистичких активности које се спроводе по одговарајућој методологији у складу са Законом о статистици Републике Српске и Статистичким програмом Републичког Завода за статистику Републике Српске.

 

Билтени садржe методолошка објашњења која се односе на изворе и методе прикупљања података, те на обухват, упоредивост и дефиниције појединих обиљежја. Дају табеле са детаљним статистичким подацима према различитим модалитетима и обиљежјима, те графичкe приказe важнијих података. Статистички подаци приказани су за ниво Републике Српске.

БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2023.
  Тематски билтен Индустрија је публикација Републичког завода за статистику Републике Српске у којој су приказани најважнији статистички подаци везани за индустријске дјелатности у периоду од 2018. до више
 
БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2022.
  Тематски билтен Индустрија је публикација Републичког завода за статистику Републике Српске у којој су приказани најважнији статистички подаци везани за индустријске дјелатности у периоду од 2017. до 2021. године.   више
 
БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2021.
  Тематски билтен Индустрија је публикација Републичког завода за статистику Републике Српске у којој су приказани најважнији статистички подаци везани за индустријске дјелатности у периоду од 2018. до 2020. године.       више
 
страна 1 од 3 сљедећа