Како до података?

 

 

ВОДИЧ ЗА КОРИСНИКЕ

 

 

Статистичке податке и информације Републички завод за статистику дисеминира путем интернета, штампаних издања и корисничких захтјева.

 

Све статистичке публикације које производи Завод доступне су, у електронском облику, свим корисницима и могу се преузети са веб презентације Завода (у pdf, docx, xlsx формату), без накнаде.

 

Податке објављене у статистичким саопштењима и/или тематским билтенима можете пронаћи у секцијама Ново (1), Саопштења (2) и Билтени (3), у оквиру веб страница посвећених статистичким областима, које садрже и кратак опис статистичких истраживања и индикатора за одређену област. Статистичка саопштења за раније периоде доступна су у Архиви саопштења (6). Методолошка објашњења и документи као и извјештаји о квалитету, доступни су у секцији Методологија (5) у оквиру сваке области, а статистичке обрасце у електронском формату можете пронаћи у секцији Обрасци (4). Информацијама о методологији, инструментаријуму и класификацијама коришћеним у статистичким активностима можете приступити и са почетне странице веб презентације Завода, избором ставке Методологије и класификације.

 

Kako do podataka

 

Статистичким публикацијама може се приступити и са почетне странице веб презентације Завода, избором ставке Публикације с почетног, лијевог менија. На овај начин можете преузети и комплексне публикације у којима се објављују подаци из више статистичких области („Статистички годишњак Републике Српске", „Градови и општине Републике Српске", „Ово је Република Српска", „Мјесечни статистички преглед" и сл).

 

Публикације су доступне и путем Календара публиковања, у коме је дат преглед датума објављивања свих публикација у току календарске године. О најновијим објавама података кориснике обавјештавамо и путем званичних налога Завода на Твитеру, Инстаграму и Фејсбуку као и путем RSS сервиса. Извјештаји с конференција за новинаре, саопштења за медије и обавјештења за јавност доступни су у секцијама Новинари и Актуелности.

 

Свим корисницима доступне су и онлајн базе података гдје се могу пронаћи подаци из више статистичких области. На овај начин, избором жељених индикатора можете сами креирати табеле и преузети их у једном од понуђених формата (xls, xlsx, xml).

 

За добијање података који нису објављени у публикацијама или онлајн бази података, или добијање података који захтијевају посебну обраду, корисници могу да упуте захтјев Заводу путем поште, електронске поште или факса.

 

Све додатне информације могу се добити и путем телефона број  +387 51 332 700.